Een bijdrage uit STUW’23 is mogelijk als een project valt binnen acht specifieke aandachtsgebieden van het Waddenfonds, die variëren van natuur en ecologie tot duurzaam toerisme, duurzame landbouw en visserij en duurzame energie. Per project kan er bij het fonds een bijdrage van maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd. Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond van € 15 miljoen is bereikt. Als een project een positief oordeel krijgt, neemt het dagelijks bestuur van het Waddenfonds aansluitend een definitieve beslissing over de toekenning van een subsidieaanvraag.