Volg ons op social media!

Front page image

Algemene voorwaarden bij boekingen

Bij Stichting Vitale Waddenkust

Definities

Overeenkomst
Dit is uw digitale reservering en betaling voor deelname aan een excursie of ander arrangement op basis waarvan Stichting Vitale Waddenkust u een digitale reserveringsbevestiging stuurt.

Betalingswijze
Uw digitale reservering bevestigt u door direct digitaal per iDeal of andere elektronische betaalwijze het verschuldigde bedrag te betalen.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de deelnemer en Stichting Vitale Waddenkust.

Annulering

Stichting Vitale Waddenkust
Indien Stichting Vitale Waddenkust de reservering annuleert wegens weers-omstandigheden of andere overmachtssituaties, dan ontvangt u de volledige reserveringssom terug.

Deelnemer
Bij annulering van de reservering door de deelnemer wordt tot 14 dagen voor de excursiedatum de volledige reserveringssom teruggestort. Bij annulering van de reservering vanaf 14 dagen voor de excursiedatum krijgt u geen restitutie.

Beeldmateriaal
Het staat Stichting Vitale Waddenkust vrij om het beeldmateriaal dat zij zelf maakt tijdens de eigen activiteiten te gebruiken voor haar eigen promotiemateriaal (website, folder, advertenties, nieuwsbrief e.d.).

Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Stichting Vitale Waddenkust.

Verplichtingen

Stichting Vitale Waddenkust
De Stichting Vitale Waddenkust zal zich inspannen de excursie naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap uit te voeren.

Te allen tijde is de Stichting Vitale Waddenkust bevoegd om op grond van veiligheidsoverwegingen (zoals weersomstandigheden, getij of noodsituaties) de excursie aan te passen.

Deelnemers
De door de Stichting Vitale Waddenkust en de vervoerder gegeven aanwijzingen in het belang van orde en veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd.

Aansprakelijkheid

Stichting Vitale Waddenkust zal zich inspannen de excursie naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap uit te voeren. Deelname aan excursies van Stichting Vitale Waddenkust blijft op eigen risico er ook van uitgaande dat de deelnemer een eigen aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering heeft.

Stichting Vitale Waddenkust is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van bezittingen.

Stichting Vitale Waddenkust, KvK nummer 78428432