Volg ons op social media!

Front page image

Plan Vitale Waddenkust

Bijgaand het Regioplan van de Vitale Waddenkust. Het onderzoek voor dit regioplan is uitgevoerd door twee verschillende bureaus, te weten Weusthuis en Partners en Compass4u.

Het doel van de Vitale Waddenkust is:
“Het versterken van de beleefbaarheid in de Waddenkustregio door versterking en verbinding van bestaande zaken en nieuwe initiatieven langs de Waddenkust.”

Het Regioplan Vitale Waddenkust is een voorbeeld van een uitwerking van de krachtige samenleving.

De kwartiermakers Vitale Waddenkust willen de samenwerking bevorderen tussen dorpen, stichtingen, verenigingen, ondernemingen en de overheid om de kwaliteit van wonen, werken en vrije tijd voor alle inwoners en bezoekers van de regio te waarborgen, en waar mogelijk te verbeteren. We verbinden en stemmen activiteiten en initiatieven op elkaar af (‘samen doen’) en zetten ons in en dragen medeverantwoordelijkheid voor het behoud en versterken van de (be)leefbaarheid van ons gebied. Door de inspanningen van professionele partijen en van vele vrijwilligers in de streek beter op elkaar af te stemmen en deze partijen te verbinden wordt samen meer bereikt.

Samen met de twee bureaus en vele andere instanties zijn we tot een regionaal omvattend plan gekomen om bovenstaand te realiseren. Daarbij kan worden geput uit de reeds vele dorpsvisies en resultaten bijeenkomsten die door de dorpen de afgelopen jaren zijn georganiseerd. Wij willen als Stichting Vitale Waddenkust dan ook onze dank uitspreken voor de vele werkzaamheden die al zijn gedaan en het vertrouwen in zaken die we de komende jaren samen langs de Waddenkust op gaan pakken.