Logo
 
 

Vitale Waddenkust

Welkom op de website van de Stichting Vitale Waddenkust!

De Stichting Vitale Waddenkust is een vrijwilligers organisatie en wil de leefbaarheid aan de Waddenkust versterken door middel van nieuwe initiatieven en bestaande zaken te verbinden. Op de diverse pagina’s vind u informatie en documentatie die dat doel nastreven.

Welke uitdaging ziet de Vitale Waddenkunst voor deze regio?
In de regio van de Vitale Waddenkust (van Oude Leije tot Lauwersoog) gebeurt veel. Allemaal projecten en plannen die op zichzelf al parels zijn – terp fan de Takomst bij Blije, Holwerd aan Zee, Fiskershúskes Paesens-Moddergat, de terp van Hegebeintum en ga zo maar door. Wat er in het gebied ontbreekt is verbinding van al die parels tot een prachtig kralensnoer. Pas door verbinding ontstaat een nog grotere meerwaarde voor het gebied. Een gebied waar we als inwoners trots op kunnen zijn! En dat mogen we best uitdragen en mensen van elders enthousiasmeren voor onze prachtige Vitale Waddenkust. In het verbinden van de kracht van de regio van onderop, ziet de stichting Vitale Waddenkust een belangrijke taak liggen. Zij is bereid om dit namens de projecten en Dorpsbelangen in de regio op zich te nemen. Dit ontzorgt deze partijen.


Wat voegt de Vitale Waddenkust toe aan wat er al is?
We zien om ons heen heel veel gebeuren op het gebied van visievorming en verbinding. De stichting Vitale Waddenkust is er niet om dat over te doen. Het wil de gaten opvullen die nu blijven liggen en daarmee andere partijen ontlasten die op dit moment niet toekomen aan het opvullen van die gaten. Op provinciale schaal wordt hard gewerkt aan het Fries Programma Waddenkust. In dit programma komen grote regionale opgaven bij elkaar (denk bijvoorbeeld aan de dijkverzwaring door Rijkswaterstaat en de opgaven van Wetterskip Fryslân).

Nieuws

Verbetering en dijkverzwaring Koehool -Lauwersmeer

De komende jaren wordt de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer verbetert. In november 2021 heeft het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân de voorkeursoplossing voor de dijkverbetering vastgesteld. Dit zogenoemde […]

Lees meer

Nieuwsbrief Waddenacademie januari 2022

Nieuwsbrief januari 2022 In deze maandelijkse digitale nieuwsbrief lichten we drie activiteiten en artikelen van de afgelopen maand uit die voor u interessant en relevant kunnen zijn. Indien u geen […]

Lees meer

Nieuwsbrief Omgevingsproces Ternaard

Via deze nieuwsbrief worden alle betrokkenen met regelmaat geïnformeerd over de drie verschillende sporen van het omgevingsproces Ternaard.

Lees meer

Agenda

02
Feb

Bestuursvergadering Stichting Vitale Waddenkust

Lees meer
02
Mar

Bestuursvergadering Stichting Vitale Waddenkust

Lees meer