PLANNEN

De afgelopen periode is de werkgroep druk bezig geweest met diverse voorbereidingen, bezoeken en subsidie aanvragen. De realisatie van het dorp willen de initiatiefnemers in de gemeente Noardeast-Fryslân hebben. “It ferline fan Fryslân wie dochs echt op de grins tusken wetter en lân en dat is dêr hiel moai. Men hat dêr ek noch frij sicht oer it wetter sûnder dat men fierder wat yn byld hat”, vertelt Oeds Westerhof.

De verwachting van het realiseren van het dorp zal rond 2027 zijn, met uitloop op 2028. Ook de gemeente Noardeast-Fryslân is enthousiast over het plan. “Prachtich moai inisjatyf. Ik hâld sawiesa wol fan soksoarte fan aksjes”, zegt wethouder Pieter Braaksma.

ZEVENDE EEUW

De zevende eeuw was het “sulveren iuw” voor Fryslân, het beruchte Magna Frisia: Friesland op zijn grootst. In deze eeuw was de provincie het invloedrijkst. Het gevoel van deze tijd moet naar voren komen in het dorp.

Bron: RTV NOF