1. Overgang van zoet naar zout in de Waddenzee onder druk door veranderend klimaat

Op 16 februari verscheen het nieuwe hoofdstuk ‘Climate Change’ van het ‘Quality Status Report’ (QSR) van de Waddenzee. Dit hoofdstuk over klimaatverandering is geschreven door onderzoekers van alle drie de ‘Waddenlanden’: Denemarken, Duitsland en Nederland. Hierin wordt onder meer beschreven dat met name in het voorjaar er steeds minder zoetwater uit Nederlandse, Duitse en Deense rivieren naar de Waddenzee stroomt. Daardoor verandert het leven van algen, vissen en vogels op het wad. 

Lees meer

2. Hete zeeën -Wetenschapsprogramma Focus duikt in het Waddengebied

Op donderdag 29 februari zond het wetenschapsprogramma Focus de aflevering “Hete zeeën” uit.  Dicht bij huis, in het Waddengebied, zijn de effecten van klimaatverandering duidelijk zichtbaar en gaat de opwarming van het water rap. Katja Philippart vertelt samen met andere onderzoekers het verhaal over de gevolgen voor de Waddenzee. 

Lees meer

3. Sacha Klöpper benoemd tot nieuwe Secretaris van het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS)

In het kader van de trilaterale samenwerking werd op 29 februari bekend gemaakt dat Sacha Klöpper secretaris wordt van het CWSS, de coördinerende instantie van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking. Hij was al interim secretaris sinds juni 2023. 

Lees meer

4. Tjisse van der Heide ontvangt VICI-beurs voor onderzoek naar kustherstel

Hoogleraar kustecologie bij de Rijksuniversiteit Groningen en NIOZ-onderzoeker Tjisse van der Heide ontvangt een prestigieuze VICI-beurs voor zijn onderzoek naar herstel van kustecosystemen. NWO maakte bekend dat hij een beurs van anderhalf miljoen euro ontvangt, waarvoor hij met een groot team de komende vijf jaar onderzoek kan uitvoeren. 

Lees meer

5. Nieuwe proefschriften

In februari en begin maart verschenen twee nieuwe proefschriften: Jildou Schotanus en Dunia Yunes Rios promoveerden beide op onderzoek dat is uitgevoerd in de Zeeuwse Delta, maar ook voor het Waddengebied belangrijke inzichten oplevert. Zo onderzocht Jildou Schotanus kostenefficiënte methoden voor het herstel van mosselbanken op droogvallende, eroderende slikken. Dunia Rios Yunes onderzocht de dynamiek van voedingsstoffen in de bodems van delta’s en estuaria. Beide proefschriften zijn opgenomen in het overzicht Wadden gerelateerde proefschriften op onze website. 

Lees meer

6. Nieuwe zomerscholen en een trilateraal jongerenweekend

Komend voorjaar en zomer zijn er diverse activiteiten voor jongeren en studenten in het Waddengebied. In mei is het trilaterale Waddenjongerenweekend op Schiermonnikoog, en in juli de Summerschool Walkscapes van de Rijksuniversiteit Groningen. Eind augustus wordt de Wadden Sea World Heritage Summer school op Borkum georganiseerd, waar de Waddenacademie diverse lezingen en activiteiten verzorgt. Lees meer in de kalender op onze website. 
Lees meer