1. Swimway Conferentie 2024, meld je nu aan!

De tweede Trilaterale Swimway Conferentie is gepland van 17 tot 19 april 2024 in Groningen, Nederland. Het is het 32e symposium van de Waddenacademie. De Swimway Conferentie 2024 zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met de Free Flowing Rivers Conferentie die eerder dezelfde week (15-17 april 2024) in Groningen wordt gehouden. De excursiedag (17 april) wordt gezamenlijk gehouden voor de deelnemers van beide conferenties. De inschrijving is open, er zijn nog een paar plekken beschikbaar.

Lees meer

2. Reflectie met beleidsaanbevelingen naar aanleiding van het rapport “De Europees- en Internationaalrechtelijke status van de Waddenzee” verschenen 

De op 8 januari 2024 uitgebrachte reflectie beoogt meer helderheid te bieden over wat de bevindingen van het eerder uitgebrachte rapport ‘De Europees- en internationaalrechtelijke status van de Waddenzee’ (dec 2023) zouden moeten of kunnen betekenen voor de Nederlandse wetgeving en uitvoeringspraktijk ten aanzien van de Waddenzee. Het gaat in op de belangrijkste rode draden en conclusies van het onderzoek en vertaalt deze naar 15 concrete beleidsaanbevelingen.

Lees meer

3. Wadden in Vogelvlucht gepresenteerd op het Waddendiner

Op 17 januari organiseerde de stuurgroep Waddenprovincies voor de vierde keer het Waddendiner in Den Haag. Veel (nieuwe) Tweede Kamerleden lieten zich daar informeren over thema’s die spelen in het Waddengebied, waaronder Bereikbaarheid en Veiligheid. Commissaris van de Koning voor Fryslân, Arno Brok, presenteerde de publicatie van de Waddenacademie “Wadden in Vogelvlucht” tijdens het Waddendiner.

Lees meer

4. Memo Toetsing van activiteiten aan de uitzonderlijke universele waarde van de Waddenzee als Werelderfgoed verschenen

In het kader van de discussie over het project gaswinning Ternaard heeft het Werelderfgoedcomité kritiek geuit omdat niet is getoetst op de gevolgen van het project voor de uitzonderlijke universele waarde (Outstanding Universal Value; OUV) van de Waddenzee als Werelderfgoed. Naar aanleiding van dit punt heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Waddenacademie de vraag voorgelegd of met toetsing van activiteiten aan het Natura 2000-regime ook invulling wordt gegeven aan de toetsing aan de OUV en, zo niet, of eventuele gebreken dan worden opgelost in het stelstel van de Omgevingswet. De Waddenacademie heeft deze vraag beantwoord in een korte notitie aan LNV.

Lees meer

5. Lezingen Katja Philippart en Piet Hoekstra bij Waddenlab

Op 20 januari startte Waddenlab 2024 in Utrecht. Waddenlab is een bijzonder initiatief dat honoursstudenten (gemotiveerde studenten die meer willen en meer kunnen), docenten en experts in multidisciplinaire teams samenbrengt om de Waddenzee vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken. De studenten startten met twee inleidende lezingen van Katja Philippart en Piet Hoekstra.

Lees meer

6. Proefschrift Suzan Christiaanse: The loss of Rural Facilities

Op 11 januari promoveerde Suzan Christiaanse. Zij onderzocht de onderliggende mechanismen die de overheersend negatieve perceptie van sluiting van plattelandsvoorzieningen kunnen verklaren en concludeerde dat de sluiting van lokale voorzieningen gevoelens van verlies veroorzaken of verergeren.

Lees meer

Tip:
Bekijk ook onze kalender waar u een overzicht vindt van bijeenkomsten die door de Waddenacademie zelf georganiseerd worden en activiteiten van anderen die een relatie hebben met onze thema’s. Missen er nog activiteiten of bijeenkomsten? Laat het ons weten.

Kijk hier voor het overzicht