Voor de realisatie van haar ambities is het o.m. van belang dat:

•             de inwoners zich ervan bewust zijn dat toeristen de voorzieningen mede in de lucht houden.

•             regio-bewoners, ondernemers en initiatiefnemers inzicht krijgen in de activiteiten en mogelijkheden die de regio heeft waardoor er verbindingen kunnen worden gelegd

•             door het kunnen benoemen en het aan elkaar rijgen van parels de regio een economische impuls krijgt.

De bestuurders van de Stichting zijn van mening dat de verenigingen van Dorpsbelang binnen de regio een cruciale bemiddelende en stimulerende rol (kunnen) spelen in het realiseren van de ambities van de Stichting.

De opdracht aan de studenten:

Vraag is in welke mate die verenigingen zich bewust zijn van hun rol en bereid zijn om de rol als verbinder en stimulator op te pakken. Ontwikkel een concept welke ervoor gaat zorgen dat de Dorpsbelangen de cohesie in een bepaald gebied in de toekomst kan versterken. 

Op 17 januari 2024 hebben de studenten haar presentaties gepresenteerd aan het bestuur van de Vitale Waddenkust.

De studenten kwamen met interessante en verrassende ideeën en oplossingen. Binnenkort op deze site te zien. Bijgaand twee foto’s van de studenten en hun presentatie.