1. Rechts- en linkszijdigheid bij platvissen

Op 7 oktober verscheen in de rubriek WadWeten een artikel van Tim van Oijen over platvissen. In de vroegste ontwikkeling van een platvis wandelen de ogen naar één zijde van het lichaam. Bij veel soorten is dat steeds dezelfde kant. De ogen van de schol zitten bijvoorbeeld altijd op de rechterzijde. Maar bij de bot is dat net even anders. Die kan zowel linkszijdig als rechtszijdig zijn. Reden voor onderzoekers om eens te kijken of er ook andere verschillen zitten tussen de links- en de rechtsogige botten.

Lees het artikel

2. Liever lokaal: eten uit het Waddengebied

Op 17 oktoberverscheen op de website van Noorderbreedte een artikel van Waddencorrespondent Sanne Meijer. In haar zoektocht naar meer lokaal eten gaat ze op zoek naar de smaak van ‘haar’ Waddengebied. Onderweg komt ze nogal wat verrassingen tegen. Ook geeft zij handige ‘doe-het-zelf’ tips voor lokaal eten in het Waddengebied.

Lees meer:

3. Lezing Piet Hoekstra bij Stichting Natuurherstel Baai Dellewal

Op 14 oktober hield Piet Hoekstra, portefeuillehouder geowetenschappen en klimaat bij de Waddenacademie, een lezing op Terschelling over klimaatverandering, zeespiegelstijging en de gevolgen voor de Waddenkust, met als prikkelende titel “Verdrinken, verplaatsen of versterken”. Aan de hand van de plannen voor de Boschplaat, het oostelijk deel van Terschelling, liet Hoekstra zien hoe je in kunt spelen op de dynamiek in het gebied.

Lees meer

4. Inventarisatie kennisvragen baggeren en verspreiden van sediment in de Waddenzee

Op 31 oktober verscheen het rapport “Kennisvragen baggeren en verspreiden van sediment in de Waddenzee”. De Waddenacademie maakte deze inventarisatie in samenwerking met Waddenzeehavens, Rijkswaterstaat en de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN). Deze inventarisatie vormt onderdeel van de Agenda voor het Waddengebied 2050 en UP23 “Ecosysteem-gericht baggeren” van het Uitvoeringsprogramma 2021-2026. Het huidige rapport betreft de 1e fase richting een Kennisagenda voor UP23 (in de loop van 2024), gevolgd door een bredere Kennisagenda “Sedimenthuishouding in de Waddenzee”.

Lees meer