1. NCK – Waddenacademie themadag over de economie van kust en zee

Op 10 mei organiseerden het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) en de Waddenacademie de vierde gezamenlijke themadag in theater de Kampanje in Den Helder. Dit keer stond de economie van de kust en zee centraal, met bijdragen uit zowel de wetenschap als de praktijk. Bekijk een kort verslag met alle presentaties op onze website.

Lees meer

2. Symposium Zoet water en het Waddengebied

Op 22 mei 2023 organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met de vier noordelijke waterschappen en de Deltaprogramma´s Zoet water en IJsselmeergebied het symposium Zoet water en het Waddengebied in het Woudagemaal in Lemmer. Een verslag van de dag met foto’s en alle presentaties zijn te vinden op onze speciale verslag website.

Het symposium is opgenomen en kan op ons YouTube kanaal worden terug gekeken.

3. Succesvol herstel biodiverse zeegrasvelden in de Waddenzee

Op 23 mei promoveerde Max Gräfnings aan de Universiteit Groningen op onderzoek naar herstel van zeegrasvelden in de Waddenzee.  Zeegrassen vormen de basis van biodiverse ecosystemen in ondiepe kustzeeën over de hele wereld.  Gäfnings ontwikkelde een succesvolle methode om velden van droogvallend groot zeegras (Zostera marina) in de Nederlandse Waddenzee te herstellen. Zijn proefschrift is opgenomen in het overzicht Wadden gerelateerde proefschriften.

Lees meer