Volg ons op social media!

Waddenzee waddenland

Waddenzee waddenland

In deze verkenning wordt vanuit de cultuurhistorie een beschouwing gegeven en een begrenzing voorgesteld van het (internationale) Waddengebied. Wat is kenmerkend voor deze langgerekte kustregio en hoever strekt zij zich uit? In bijlage A is een overzicht van begrenzing, de omvang en het inwonertal van de verschillende onderdelen van het internationale Waddengebied opgenomen en tenslotte een Engelstalige samenvatting (bijlage B) van een eerdere voordracht van de auteur over de cultuurhistorische identiteit van het Waddengebied in het kader van een eventuele plaatsing van (delen van) het gebied op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Auteur Meindert Schroor