Volg ons op social media!

Waddengebied

Waddengebied

Toch wordt het gebied door de bewoners niet of nauwelijks als een eenheid ervaren. Het ligt in een drietal landen (Nederland, Duitsland, Denemarken), is letterlijk uitgestrekt en heeft daarbij een onhandige, sterk verbrokkelde vorm. Daarnaast bestaat het behalve de Waddenzee ook nog eens uit twee hoofddelen: een verzameling eilanden met een ertegenover gelegen vasteland, die veelal met de rug naar elkaar leven. Overigens, ook het vasteland (Waddenland) bestaat welbeschouwd uit een verzameling schiereilanden, van elkaar gescheiden door (voormalige) estuaria, die onderling eveneens langs elkaar heen leven. Wat tenslotte evenmin helpt: Het Waddengebied ten westen van de Elbe strekt zich weliswaar van west naar oost uit, maar is daarentegen zowel cultureel als sociaal-economisch gezien vooral noord-zuid gericht.