Volg ons op social media!

Wadden in Beeld

Wadden in Beeld

Op deze pagina vindt u de publicaties van het jaarboekje Wadden in Beeld. Het boekje bevat een
breed overzicht van ontwikkelingen per jaar. Het rapport is naast de waddenprofessional bedoeld
voor een breed publiek: wie geïnteresseerd is in achtergronden kan doorklikken.
‘Wadden in Beeld’ is een uitgave van het kernteam Basismonitoring, , waarin samenwerken:
ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, It Fryske
Gea, Het Groninger Landschap, Landschap Noord-Holland, provincies Groningen, Fryslân, Noord-
Holland, NAM en de Waddenacademie. Wadden in Beeld verschijnt in een beperkte druk. De digitale
documenten bevatten links naar de brondocumenten.
Informatie: https://www.waddenzee.nl/overheid/waddenzeebeheer/wadden-beeld/