Volg ons op social media!

Verbetering en dijverzwaring Koehool Lauwersmeer

Verbetering en dijverzwaring Koehool Lauwersmeer

De komende jaren wordt de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer verbetert. In november 2021 heeft het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân de voorkeursoplossing voor de dijkverbetering vastgesteld.

Dit zogenoemde voorkeursalternatief (VKA) vormt de basis voor het verder uitwerken van de plannen voor de dijkverbetering. Van 12 januari tot 23 februari 2022 is er een informele consultatieronde.

Dat betekent dat iedereen die dat wil, kan reageren op het voorkeursalternatief en de bijbehorende plannen. Reageren kan via de website www.1dyk.frl