Volg ons op social media!

Staten en Stinzen

Staten en Stinzen

Kastelen, buitenplaatsen, landgoederen… Het is bekend dat in het middeleeuwse Fryslân honderden terpen lagen. Minder bekend is dat op of bij vele hiervan, zo niet alle, in de loop der jaren een stins verscheen: een stenen toren met dikke muren, ter verdediging van de terpbewoners in tijden van gewapende strijd. Van deze ‘steenhuizen’ (= stinzen) resteert er welgeteld één (de Schierstins) en hier en daar zijn resten aanwijsbaar.

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. De website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen.

Als gezegd is het de bedoeling van de stichting bekendheid te geven aan een deel van het Friese erfgoed. Daarmee wordt tevens bereikt dat het behoud van dit erfgoed door zo veel mogelijk mensen als een belangrijke zaak wordt beschouwd. De stichting tracht het doel te bereiken door middel van deze website, het uitbrengen van een periodieke Nieuwsbrief, door de uitgave van een boek en een drietal brochures, door lezingen en cursussen en soms door bij te dragen aan evenementen op het terrein van het erfgoed dat onze interesse heeft. Uw steun wordt natuurlijk zeer gewaardeerd. Op deze website zijn mogelijkheden om met ons in contact te treden.

Informatie: https://www.statenstinzen.nl