Volg ons op social media!

De Flieterpen

De Flieterpen

De Flieterpen is de verzamelnaam voor de viereenheid van de dorpen Ginnum, Jannum, Lichtaard en Reitsum. De naam zou afkomstig zijn van het oude Friese woord flia, dat vlucht betekent. In tijden van hoog water kon men naar de terpen vluchten. De Flieterpen hebben eeuwenlang mensen een goed heenkomen geboden. Zij hebben mensen niet alleen tot veilige vlucht- en woonheuvels gediend, maar ook een rol gespeeld in de (kerk)historie. En zij hebben mensen die oog hadden voor het eigen, aparte en unieke karakter van deze puur Friese dorpen, geïmponeerd.

Dorpsbelang De Flieterpen

Dorpsbelang behartigt ‘onpartijdig’ de belangen van de inwoners van de dorpen in de Flieterpen. Eén van de doelstellingen is om een zo prettig mogelijk woon- en leefklimaat te krijgen en te behouden ongeacht de levens visie.

Informatie: https://www.deflieterpen.nl