Volg ons op social media!

Raard

Raard

De vereniging van Dorpsbelang Raard/Boarnwert fungeert als gesprekspartner, klankbord en adviseur van het gemeentebestuur. Tegelijk is Dorpsbelang Raard/Boarnwert belangenbehartiger, spreekbuis en antenne voor de inwoners van de dorpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid, leefbaarheid en zaken zoals de speeltuin en ijsbaan. Hiervoor is regelmatig contact met de gemeente Noardeast-Fryslân en vindt periodiek overleg plaats met burgemeester en wethouders.

Informatie: https://www.raard-eo.nl/yn-de-doarpen