Volg ons op social media!

Peazens – Moddergat

Peazens – Moddergat

Dorpsbelangen Peazens Moddergat onderhouden contacten met gemeente en provincie, maar ook met organisaties als ’t Fryske Gea, de NAM, Doarpswurk, Stichting Welzijn ’t Bolwurk, Woningstichting Thús Wonen en de DOM met als doel de belangen van onze dorpen te behartigen. Ook zijn er contacten met de Dorpsbelangen van andere dorpen onder het motto “Samen bereiken we meer dan alleen”

Onderwerpen:

Verkeersveiligheid, groenvoorziening, verfraaiing van het dorpsbeeld, verkrotting van panden,
En in samenwerking met bewoners en commissies worden culturele activiteiten , sportactiviteiten en feesten georganiseerd.

Meer weten: dorpsbelang@paesens-moddergat.nl