Volg ons op social media!

Moarre – Ljussens

Moarre – Ljussens

Als tweelingdorpen zijn Moarre en Ljussens sociaal en maatschappelijk aan elkaar verbonden en vanuit die wetenschap trekken we veel met elkaar op. Zo hebben we één basisschool, één sportveld en een gezamenlijke kerkgang. Met het project ‘It Nije Doarp Moarre Ljussens’ werken wij samen aan een leefbare woonomgeving voor jong en oud. Een gezamenlijk website hoort daar bij. Vandaar dat (oud)inwoners en alle andere mensen die geïnteresseerd zijn in onze dorpen vanaf nu terecht kunnen op deze website.

Informatie: https://moarre-ljussens.frl