Volg ons op social media!

‘Land en water verbonden’ Projectenboek Waterrecreatie Noordoost Fryslân

‘Land en water verbonden’ Projectenboek Waterrecreatie Noordoost Fryslân

In het Toekomstbeeld en de Strategische Visie Waterrecreatie Noordoost Fryslân is beschreven waar de regio met waterrecreatie in de komende 15 jaar naar toe wil. In dit projectboek zijn de eerste concrete projecten beschreven en uitgewerkt in projectfiches om de gezamenlijke ambitie van bedrijven, organisaties en overheden op het gebied van waterrecreatie in de regio Noordoost Fryslân te realiseren.