Volg ons op social media!

Ferwert – Hegebeintum

Ferwert – Hegebeintum

Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum (DBFH) is een vereniging die de belangen behartigt van de dorpen Ferwert en Hegebeintum. Dorpsbelangen Ferwert- Hegebeintum heeft een lange historie: Voor 1953 waren in beide dorpen diverse verenigingen actief, die zich bezighielden met de dorpsbelangen en het organiseren van activiteiten. Deze verenigingen werden in 1953 samengevoegd in de PAFH (Plaatselijke Activiteiten Ferwert-Hegebeintum).

Op 17 maart 2017 is via de Algemene Ledenvergadering de naam Dorpsbelangen weer terug in de naam van de vereniging. Belangrijkste reden hiervoor is dat Dorpsbelangen zich -naast activiteiten- ook bezig houdt met andere belangrijke onderwerpen als: sport, verenigingsleven, cultuur, etc. Dus het onderwerp leefbaarheid in de ruimste zin van het woord. Uiteraard blijft het organiseren van activiteiten zeer belangrijk! Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum bestaat geheel uit vrijwilligers.

Meer info: www.ferwertonline.nl