Volg ons op social media!

Ecolana

Ecolana

Een vereniging van nuchtere agrariërs met visie die door samenwerking een modern, gemengd bedrijf vormen in het gebied tussen de kustdorpen Holwert en Ternaard. Het totale areaal bestaat uit ongeveer 360 hectare binnendijkse kleigrond en 50 hectare buitendijks kweldergebied. Voedselveiligheid, kwaliteit, dierenwelzijn, milieu, natuur en recreatie staan daarbij centraal. Omschakeling van traditionele landbouw naar een maatschappelijk verantwoorde productiewijze is en blijft hun doel.

Informatie: https://ecolana.nl