Volg ons op social media!

Doarpswurk

Doarpswurk

Uit liefde voor Fryslân willen Doarpswurk de leefbaarheid van de lokale gemeenschap versterken. Daarom zet Doarpswurk zich in om Dorpsbelangen, dorpshuizen, initiatieven en leefbaarheidsprojecten in goede banen te leiden. Hiervoor ondersteunen en adviseren men vrijwilligers en initiatiefnemers, door kennis te delen die bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving. Doarpswurk werkt op basis van wat nodig is en biedt zo adviezen en oplossingen op maat. De kracht en het eigenaarschap blijft altijd bij het dorp zelf. Doarpswurk stimuleert, inspireert en verbindt.

Meer informatie: www.doarpswurk.frl