Logo
 
 

Brantgum





De vereniging van Dorpsbelang Brantgum fungeert als gesprekspartner, klankbord en adviseur van en naar het gemeentebestuur. Tegelijk is Dorpsbelang Brandgum belangenbehartiger, spreekbuis en antenne voor de inwoners van het dorp.

Informatie: http://brantgum.com