LinkedIn Twitter Facebook      

Het Rijk op bezoek in onze prachtige regio
Eind oktober hebben wij samen met verschillende ministeries en bestuurders uit de vier gemeenten een aantal projecten bezocht in de regio. Projecten die zijn gesubsidieerd vanuit de Versnellingsagenda. Een geslaagde dag met enthousiaste ondernemers, projectleiders en bijzondere projecten in de regio.   We starten de dag met een bezoek aan de Bouwcampus Bowinn, waar Martin van der Veen enthousiast vertelde over de ontwikkelingen in de bouwcampus. Gevolgd door ondernemer Frits de Jager over het project ‘Activeren kwetsbare jongeren’. Marco Verbeek gaf een toelichting over de toekomstplannen van ‘Holwerd aan Zee’

De reis vervolgde naar de ‘Verspillingsmarkt’, waar de bezoekers genoten van een lunch gemaakt van regionale producten. Ondertussen presenteerde Catharinus Schuurmans zijn resultaten van het project ‘Innovatieve klapschaats’ en gaf Shania Lanen een toelichting over de ‘Verspillingsmarkt’ en de Kruidhof. 

Het gezelschap stapte weer in de bus, genietend van de omgeving, op weg naar de volgende stop bij het Westereen Handelscentrum waar het project ‘Bouwen aan ambitie’ werd toegelicht door Sierd Henk de Bruin en Herbert Groenevelt. Als laatste halte reisden we af naar de gemeente Tytsjerksteradiel voor het project de ‘Gestandaardiseerde ladingdrager’ van Combex.    Bekijk hier het fotoverslag van het Rijkregiobezoek     Laatste tender van 2021 gesloten, maar nog volop kansen 
Drie keer per jaar is de openstelling van de subsidieregeling boven de 25.000 euro. Op 1 november is de laatste tender gesloten van 2021 en eind november besluit de regioboard, een onafhankelijke beoordelingscommissie met vertegenwoordigers uit het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven, of de subsidieaanvragen worden toegekend. De eerstvolgende openstelling voor subsidies boven de 25.000 euro is van 17 januari t/m 28 februari. Subsidies tot 25.000 euro kunnen het gehele jaar worden ingediend.

Heb je een goed projectidee? Neem dan contact op met een van onze programma-adviseurs of mail naar: info@qop.nl

 

Met het project ‘Staalkrachtig’ willen de initiatiefnemers metaalbedrijven beter onder de aandacht brengen en in beeld brengen dat ze aantrekkelijk zijn als werklocatie. Inmiddels is de website gerealiseerd, www.staalkrachtig.nl en in het Staalkrachtig magazine staat nieuws over de deelnemende bedrijven en verhalen van jongeren die in de regio bij staalbedrijven werken. Zo vertelt Brit Ammersken: “Mijn vader is programmeur en dat leek mij ook interessant”. Het project laat vooral de verrassende en veelzijdige kant zien die staalbedrijven bieden.
Van restmateriaal naar waardevolle bodemverbeteraar voor de Friese akkerbouw. Met het project ‘Heide chopperen en plaggen’ is positief afgerond. Het heideplagsel restmateriaal is in het afgelopen jaar aangevoerd op het bedrijf van Sipma. De eerste reactie van Sipma is postief: ‘Het is een mooi fijn materiaal dat direct, dus zonder extra bewerkingen, over het land uitgereden kan worden’. Na een onderzoek en een aantal testen blijkt onkruid geen rol te spelen in het aangevoerde materiaal. Het project gaat een meerjarig vervolg krijgen om de langdurige effecten te onderzoeken. 

 
Drinken we binnenkort een kop koffie? 
In december hadden we graag een BarbeQop willen organiseren: kennisdeling, inspiratie en ontmoeting tijdens een winterbarbecue. Deze verplaatsen we naar februari 2022. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaan nieuwe ideeën en initiatieven: nieuwe samenwerkingen in de regio. 

Ondertussen gaan we natuurlijk door! Heb je een goed idee of wil je sparren over de mogelijkheden die de subsidieregeling voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan nu al contact met ons op. Onze programma-adviseurs drinken graag een kop koffie met jou. Mail voor meer informatie of een afspraak: info@qop.nl of bel 0511 760 009.   

Voor ondernemers   Voor onderwijs   Voor overheden
 


Het project ‘Wendbaar Vakmanschap’ helpt bedrijven stappen te maken in Wendbaar Vakmanschap. Een mooie opkomst op de tweede bijeenkomst in Dokkum.    Wij geven advies waar jij mee verder kunt! 
Wij zijn Qop. Wij koppelen kansen en adviseren initiatiefnemers bij het uitwerken van de aanvraag. Heb je een projectidee of wil je meer informatie over de subsidieaanvraag voor een project? Neem dan contact op met Qop. Wij kijken of het projectidee inhoudelijk past bij de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân en adviseren bij de verdere uitwerking van het project. Meer informatie over Qop vind je op onze website.

    

Meer informatie over de subsidiekansen