U wilt meer te weten komen over het ontstaan, de natuur, de cultuur en de identiteit van het Waddengebied? Uit interesse. Omdat u er woont, werkt of actief bent in de horeca. Of omdat u graag als ambassadeur of gids anderen bekend wilt maken met het bijzondere karakter van het gebied. Dan heeft u geluk. U kunt zich inschrijven voor de Gouden gidsencursus die u in acht modulen bekend maakt met alle facetten van het gebied. Grijp uw kans!

De Friese Waddenkust is een bijzonder gebied, dat zie je meteen. Toch blijft er ook veel verborgen voor zowel bewoners als bezoekers. Mooie verhalen over de cultuur en de unieke waddennatuur bijvoorbeeld. Maar ook over bijzondere planten, dieren en sporen in het landschap die herinneren aan lang vervlogen tijden.

Deze en andere verhalen zijn er in overvloed. U leert ze kennen tijdens de Gouden gidsencursus die Vitale Waddenkust, samen met It Fryske Gea en de Waddenvereniging, vanaf half januari verzorgt. De cursus vereist geen voorkennis, iedereen kan zich aanmelden. Jong en oud(er), inwoner, bezoeker én ondernemer. Enige voorwaarde is: belangstelling voor het Waddengebied in al haar verscheidenheid.

Tijdens de cursus komen de aspirant-gidsen alles te weten over het ontstaan, de geschiedenis, het landschap, de landbouw, de natuur én de taal van de Waddenkust. Waddenkenners en -liefhebbers als Meindert Schoor, Josse Pietersma en Renate de Backere nemen je daarvoor enthousiast bij de hand.

Om een predicaat te krijgen, volgt u acht modules in vier dagen of acht avonden. Maar net wat u het beste past. Ook gaat u vier keer op excursie in het gebied. De eerste bijeenkomst (dagcursus) is op 14 januari in Theaterkerk Nes. De kosten voor de cursus bedragen € 200,-

De aanmelding sluit eind december dus meldt u zich zo snel mogelijk aan. Het aantal deelnemers is namelijk beperkt.

Meer informatie over cursus, data en inschrijving vindt u hier.