Stichting Vitale Waddenkust heeft de afgelopen maanden dit eerste deel van de succesvolle cursus georganiseerd voor aspirant gidsen in het Waddengebied, van stad tot zee. In september volgt het tweede deel. In januari 2023 zijn een zeventigtal cursisten gestart met theorielessen over de geschiedenis, het landschap, de landbouw, de natuur en de taal van de Waddenkust. En – ook belangrijk – over didactiek. Al die kennis moet straks immers goed worden overgebracht. Een topcast aan docenten zoals Meindert Schroor, Renate de Backere, Josse Pietersma, Lydia Barkema, Goffe Jensma en Douwe Kootstra hebben de cursisten meegenomen in deze materie. Ook is er ruim aandacht besteed aan ‘Landbouw en Ecologie’ met zowel theorie als praktijk door Klaaske de Groot en Anco van der Bos.

De eerste 8 zilveren modules zijn achter de rug en ook hebben de cursisten een viertal excursies gevolgd. De reacties waren zeer enthousiast en men kan niet wachten tot september, wanneer de Gouden editie zal plaats vinden. Na de zomer gaan de cursisten zich verdiepen in didactiek, presentatie en praktijkgerichte opdrachten.

De gidsen worden dan de ambassadeur van Noordoost Fryslân, een welkome aanvulling voor dit prachtige gebied waar rust, ruimte en beleving key-words zijn.
Het Gouden Gidsengilde is een initiatief van Stichting Vitale Waddenkust in samenwerking met It Fryske Gea en de Waddenvereniging en wordt mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân.