Volg ons op social media!

1. Tv-uitzending over gaswinning Ternaard

Op 14 maart zond het tv-programma Pointer het programma “De pot met goud onder de Waddenbodem” uit. Diverse experts en belanghebbenden kwamen in deze uitzending aan het woord. In het programma werd ook kort aandacht besteed aan het rapport van de Waddenacademie over verdragen en Europese richtlijnen die voor de Waddenzee gelden.

Lees meer

2. Wildernis en Wadden, Vrouwen en Volksverhalen

Waddencorrespondent Sanne Meijer schreef haar laatste artikel in de samenwerking tussen de Waddenacademie en Tijdschrift Noorderbreedte over volksverhalen. Tot niet zo lang geleden werden volksverhalen volop verteld in het Waddengebied. Ze dienden vaak om de wereld te verklaren en de angst voor het ongetemde te beteugelen.

Lees meer

3. Natuurfilms of -verhalen veroorzaken teleurgestelde zeehondenspotters

In de WadWeten van deze maand een artikel van Wouter Hoving waarin hij verslag doet van Duits onderzoek waaruit blijkt dat je beter niet te veel natuurartikelen kunt lezen voordat je een tripje boekt om zeehonden te spotten. Dat leidt maar tot teleurstellingen.

Lees meer

4. Nieuw proefschrift: Sand-Mud Morphodynamics

Afgelopen maand promoveerde Ana Colina Alonso aan de TUDelft op onderzoek naar de morfodynamica van zand-slib getijdesystemen. Ze keek hierbij naar naar sedimentbudgetten, de drivers achter de bodemsamenstelling en naar de effecten van kleinschalige zand-slibinteractie op de grootschalige evolutie van kustsystemen. De Waddenzee stond in dit werk centraal.

Lees meer

Ana is ook de hoofdauteur van een recent artikel in Nature Communications dat de slibbalans voor de trilaterale Waddenzee beschrijft.

5. Fluid soils – Landscape design boek verschenen

Het boek “Fluid Soils (Co)Designing for the Wadden Sea Landscapes” is uit. Deze publicatie is het resultaat van de afstudeerstudio ‘Water Landscapes of Crisis and Hope’ onder leiding van Laura Cipriani, dat is uitgevoerd in de studiejaren 2021-22 en 2022-23 aan de TU Delft, sectie Landschapsarchitectuur.

Lees meer

Nieuw in de kalender:

Bekijk ook onze kalender waar u een overzicht vindt van bijeenkomsten die door de Waddenacademie zelf georganiseerd worden en activiteiten van anderen die een relatie hebben met onze thema’s. Nieuw toegevoegd zijn: de “Summerschool Sustainable Landscapes – the Wadden Experience” en het “Symposium Van Dijkversterking naar Klimaatadaptieve Waddenkust”.

Kijk hier voor het overzicht