Volg ons op social media!

IIswaadrinne

IIswaadrinne

Harry en Folkert Feenstra binne heit en soan en beide waadringids. De leafde foar it waad is by beide grut en as it mar heal kin, dan binne se dêr te finen. Waadrinne is foar harren ûntspanning. Seker mei dizze ekstra moaie en bysûndere omstannichheden. 
In iisbaan yn dyn eigen tún, hoe leuk is dat ? Simon Huismans fan Frjentsjer hat der sels ien oanlein en it wie efkes wurk, mar dan ha je ek wat. 

Bericht geschreven op 17 februari, 2021
Deel dit bericht